Kategorier

[30-4] Caliper komplet 

Dele er ikke inspicerede. Der må derfor påregnes renovering i en vis udstrækning. Gevind og andet kan være defekte. Billederne afspejler standen.