Kategorier

Tilbud

[20-6] Invendig gaffelrør 

Alle enkeltvis inspicerede og kontrollerede for skævheder. Der kan forekomme rust på de ben hvor simmeringen IKKE sidder. På stykket som kører i simmeringen vil der ikke forekomme rust, eller mængden af rust vil være så minimalt, at det vurderes som værende uden betydning.