Kategorier

Tilbud

[19-5] Indre højre gaffelrør 

Alle enkeltvis inspicerede og kontrollerede for skævheder. Der kan forekomme rust på de ben hvor simmeringen IKKE sidder. På stykket som kører i simmeringen vil der ikke forekomme rust, eller mængden af rust vil være så minimalt, at det vurderes som værende uden betydning.